CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CỦA MEGAPLAST India Pvt. Ltd.

MEGAPLAST India Pvt. Ltd. (MEGAPLAST) cam kết bảo hành cho sản phẩm đối với KHÁCH HÀNG mua sản phẩm của MEGAPLAST. Trong đó MEGAPLAST bảo hành sản phẩm không có lỗi vật liệu hoặc lỗi sản xuất tại thời điểm phân phối.

MEGAPLAST bảo hành sản phẩm có thể chống lại ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bình thường và được sử dụng đúng cách theo chỉ tiêu kỹ thuật cho khoảng thời hạn bảo hành lên đến 20 năm sau khi giao hàng.

Nội dung bảo hành được xác định trong thỏa thuận này không bao gồm các hư hỏng hoặc khiếm khuyết gây ra cho sản phẩm do các sự kiện hoặc tai nạn không thể tránh khỏi như thiên tai, động đất, lũ lụt, mưa đá, lốc xoáy, bất khả kháng hoặc các sự kiện tương đương.

Bảo hành này cũng không bao gồm các hư hỏng hoặc khiếm khuyết của sản phẩm do hao mòn, do không tuân thủ chỉ tiêu kỹ thuật, do xử lý không đúng cách bởi máy móc, thiết bị hoặc người, do lắp đặt không đúng hoặc bị lỗi, do chuẩn bị mặt bằng lắp đặt không đúng cách, do để sản phẩm bị áp lực quá mức hoặc quá tải, do tác động môi trường đặc biệt, hoặc thiệt hại do động vật gây ra hoặc do các trường hợp khác mà MEGAPLAST không thể kiểm soát được.

Khi có bất kỳ khiếu nại yêu cầu bảo hành nào, KHÁCH HÀNG gửi bằng văn bản cho MEGAPLAST nêu rõ lỗi hoặc khiếm khuyết của sản phẩm không muộn hơn 30 ngày sau khi được phát hiện. Nếu thông báo này quá chậm sẽ dẫn đến việc có thể bị loại trừ khiếu nại. KHÁCH HÀNG có nghĩa vụ đưa ra bằng chứng để kịp thời nhận được văn bản xác nhận bảo hành của MEGAPLAST.

Ngoài ra, yêu cầu bồi thường chỉ có thể được thực hiện nếu KHÁCH HÀNG luôn thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng với MEGAPLAST.

MEGAPLAST cũng sẽ cử nhân viên đến kiểm tra và xác nhận các hư hỏng hoặc khiếm khuyết của sản phẩm tại công trường để thiết lập nguyên nhân của thiệt hại hoặc khiếm khuyết bị cáo buộc và để làm rõ trường hợp trách nhiệm pháp lý theo các quy định của bảo hành này.

Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp cho MEGAPLAST bất kỳ thông tin nào được yêu cầu về vấn đề sản phẩm bị lỗi. Nếu xảy ra thiệt hại hoặc trường hợp trách nhiệm pháp lý theo các quy định của bảo hành này, MEGAPLAST sẽ khắc phục lỗi bằng cách sửa chữa thích hợp và chuyên nghiệp hoặc cung cấp một sản phẩm mới thay thế. Sẽ không có thêm trách nhiệm pháp lý nào của MEGAPLAST theo bảo hành này. MEGAPLAST đặc biệt không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả khác hoặc thiệt hại ngẫu nhiên, gián đoạn hoặc mất lợi nhuận.

Khiếu nại của KHÁCH HÀNG cũng sẽ được giới hạn trong giá mua sản phẩm. Các khiếu nại theo bảo hành này có thể không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho bên thứ ba.

KHÁCH HÀNG sẽ từ bỏ quyền khiếu nại nếu tự sửa chữa, sửa đổi hoặc thay đổi sản phẩm hoặc thay thế nó, trừ khi MEGAPLAST đã chấp thuận điều này bằng văn bản trước.

Để MEGAPLAST thực hiện bảo hành, yêu cầu khách hàng dọn các chướng ngại vật, nước, bụi bẩn, bùn, cặn và chất lỏng v.v… Thời hạn bảo hành 20 năm là thời hạn cuối cùng và không được kéo việc cung cấp dịch vụ bảo hành, trừ khi có lời hứa rõ ràng bằng văn bản của MEGAPLAST vì những trường hợp đặc biệt được đưa ra.

Ngoài ra việc bảo hành này phải tuân theo “Điều khoản bán hàng chung” của MEGAPLAST trong phiên bản có liên quan có hiệu lực.

Bảo hành này sẽ tuân theo luật pháp Ấn Độ, văn phòng đăng ký của MEGAPLAST sẽ là nơi có thẩm quyền.

 

 

 

 

Rate this page